LEROY-SOMER LSRPM - PLSRPM永磁同步电机

产品中心 > LEROY-SOMER(利莱森玛)-法国 > LEROY-SOMER LSRPM - PLSRPM永磁同步电机

LEROY-SOMER LSRPM - PLSRPM永磁同步电机

LEROY-SOMER LSRPM - PLSRPM永磁同步电机

2.jpg

LSRPM永磁同步电机

> 机座范围: 90SL~315MR

> 功率范围: 0.75~400KW

> 电压: 380V ,400V ,415V

> 额定转速:375rpm,750rpm,900rpm,1500rpm,1800rpm,2400rpm,3000rpm,4500rpm,5500rpm

> 转矩:0~1400N.m

> 防护等级: IP55

> 冷却方式: 强制风冷

> 安装方式: B3,B5,B34,B35,B14


6.jpg

LSRPM3000系列永磁同步减速电机

> 机座范围: 90SL~200L

> 功率范围: 4.8~80KW

> 电压: 400V

> 额定转速:2400rpm

> 转矩:20~570N.m

> 防护等级: IP55,IP23

> 冷却方式: 强制风冷

> 安装方式: B3,B6,B7,B8,V5,V6,B5,B52,B53,V1,V3